Uygulama Detay
Maden Atıkları Depolama Sahaları
Günümüz modern madencilik yöntemlerinde maden atıkları, geosentetik ürünlerin kullanımıyla oluşturulacak depo sahalarında atığın toprak ve yer altı suları ile etkileşimi tamamen ortadan kaldırılarak gerçekleşir.