İzolasyonda ENGİN tecrübe

- KAZAN SODA ŞEV YÜLSELTMESİ –KAZAN/ANKARA (KAZAN SODA A.Ş.) ( GEOTEKSTİL-HDPE GEOMEMBRAN ile çözelti depolama barajı  yapılması) ( 36,000-M²)(

- KAZAN SODA ŞEV YÜLSELTMESİ –KAZAN/ANKARA (KAZAN SODA A.Ş.) ( GEOTEKSTİL-HDPE GEOMEMBRAN ile çözelti depolama barajı yapılması) ( 36,000-M²)(